ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εταιρεία ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΚ – ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενοικιάζει κλαρκ (περονοφόρα, παλετοφόρα, με λαβίδα κ.τ.λ.), με ή χωρίς χειριστή, για φορτοεκφορτώσεις προϊόντων, παλετών, εμπορευματοκιβωτίων και βαρέων αντικειμένων από / προς container, φορτηγά, αποθήκες, εταιρείες, εκθέσεις, δημόσιους οργανισμούς, σπίτια κ.τ.λ.

​Σας εξυπηρετούμε άμεσα και αποτελεσματικά στο χώρο σας, για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Αναλαμβάνουμε έργα φόρτωσης - εκφόρτωσης προϊόντων και βαρέων αντικειμένων εταιρειών και ιδιωτών, αλλά και οποιαδήποτε έργα απαιτούν τη χρήση και ενοικίαση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΚ) με χειριστές ή χωρίς. ​Όπου χρειαστεί, παρέχουμε το απαραίτητο εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό, καλύπτοντας όχι μόνο το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όλη την περιοχή της Κ. Μακεδονίας.

Φορτοεκφορτώσεις Κλαρκ Θεσσαλονίκη

Φορτοεκφορτώσεις Κλαρκ Θεσσαλονίκη

Φορτοεκφορτώσεις Κλαρκ Θεσσαλονίκη

Φορτοεκφορτώσεις Κλαρκ Θεσσαλονίκη