ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εταιρεία ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΚ – ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαθέτει σύγχρονα φορτηγά-γερανούς προς ενοικίαση και χρήση, σε μικρά ή μεγάλα έργα, για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες βιομηχανιών, επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες, συμπεριλαμβάνοντας την πλήρη διαχείριση - φορτοεκφόρτωση - μεταφορά προϊόντων, βαρέων μηχανημάτων και βαρέων αντικειμένων, επί 24ώρου βάσεως! Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, φορτηγά με γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, περονοφόρα (ΚΛΑΡΚ), με ή χωρίς τους χειριστές, καλύπτοντας το μεταφορικό κόστος και την πλήρη τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων, για την ασφαλή, γρήγορη και εγγυημένη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους.

Αναλαμβάνουμε, με ασφάλεια και εγγυημένα, στις χαμηλότερες τιμές:

 • Φορτώσεις – Εκφορτώσεις προϊόντων, αντικειμένων, παλετών και εμπορευματοκιβωτίω
 • ​Τοποθετήσεις – Μεταφορές - Μετεγκαταστάσεις βαρέων μηχανημάτων (τυπογραφικά μηχανήματα, ξυλουργικά μηχανήματα, μηχανουργικά μηχανήματα, ιατρικά μηχανήματα, μηχανήματα ζαχαροπλαστείων, μηχανήματα αρτοποιίας κ.τ.λ.)
 • Τοποθετήσεις – Μεταφορές - Μετεγκαταστάσεις χρηματοκιβωτίων, βαρέων αντικειμένων  (πιάνων, κλιματιστικών μονάδων, ψυγείων, λεβήτων, υποσταθμών, γεννητριών κ.τ.λ.)
 • Οποιαδήποτε Μεταφορά απαιτεί χρήση γερανού

Τα γερανοφόρα οχήματά μας διαθέτουν και σταθερά καλάθια ανύψωσης προσωπικού, με τα οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλες τις εργασίες που μπορούν να γίνουν με γερανούς-καλαθοφόρα, όπως π.χ. για:

 • Κλάδεμα ή κοπή ψηλών δέντρων
 • Εργασίες τοποθέτησης ή αφαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων κ.τ.λ.
 • Καθαρισμούς τζαμιών-υαλοπινάκων υψηλών κτιρίων
 • Αλλαγές λαμπτήρων εξωτερικών χώρων
 • Στήριξη μαρμάρων και μετώπων
 • Ελαιοχρωματισμούς κτιρίων
 • Κινηματογραφικές λήψεις
 • Τοποθέτηση υδρορροών

Μοναδικό  πλεονέκτημά μας, η δυνατότητα ενοικίασης των κλαρκ και των φορτηγών-γερανών και με τους χειριστές αυτών.​

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους χειριστές μηχανημάτων και είναι σε θέση να εκπληρώσει κάθε ανάγκη για ασφαλή διακίνηση προϊόντων, από μια απλή φορτοεκφόρτωση ενός βαρέος αντικειμένου έως και πολυετείς συμβάσεις έργων.

Γερανοί Θεσσαλονίκη

Γερανοί Θεσσαλονίκη

Γερανοί Θεσσαλονίκη

Γερανοί Θεσσαλονίκη